Bocian biały na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

W sezonie lęgowym 2014 w ramach VII Międzynarodowego Spisu Bociana Białego ponownie skontrolowano obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny pod kątem gniazdowania bocianów białych.

W granicach TPK zlokalizowane jest tylko jedno gniazdo bociana białego – w Nowym Dworze Wejherowskim. Gniazdo znajduje się na odłączonym od sieci energetycznej słupie, stojącym przy ulicy Wejherowskiej w centrum miejscowości. W tym roku, podobnie jak i w zeszłym, ptakom udało się wychować trzy młode.

W otulinie Parku w 2013 roku stwierdzono 19 zajętych gniazd bociana, a w 2014 roku – 23 gniazda.

Na Polanie Łężyckiej (która formalnie znajduje się w otulinie Parku, a nie w jego granicach) zlokalizowano dwa gniazda bociana białego. Jedno gniazdo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wsi Łężyce, na wolno stojącym słupie. W tym roku ptakom zasiedlającym to gniazdo udało się wyprowadzić cztery młode, w zeszłym trzy.

Drugie z gniazd zlokalizowane jest koło zajazdu Boss w Łężycach – Rogulewie. W 2013 roku para odchowała cztery młode, w tegorocznym sezonie aż pięć.

Warto również wspomnieć o gnieździe znajdującym się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku, czyli poza Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, ale w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Gniazdo zlokalizowane jest na dachu budynku administracyjnego ZOO. W tym roku ptaki odchowały trzy młode – o jednego więcej niż w sezonie 2013. Tegoroczne młode zostały zaobrączkowane.

Na obszarze otuliny Parku zlokalizowane są co najmniej cztery specjalnie ustawione słupy z platformami pod gniazda bocianów, które nie zostały jeszcze zasiedlone przez ptaki.

gniazdo w Gdyni - Sokółce (fot. Dariusz Ożarowski)
gniazdo w Nowym Dworze Wejherowskim (fot. Dariusz Ożarowski)
zajęte gniazdo w Klukowie (fot. Janina Woszczyńska)
gniazdo w Dobrzewinie (fot. Małgorzata Wyppich)
gniazdo w Kielnie (fot. Małgorzata Wyppich)
gniazdo w Koleczkowie (fot. Dariusz Ożarowski)
rodzic z przychówkiem na gnieździe w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku (fot. Janina Woszczyńska)
przygotowana dla bocianów platforma w Radówku (fot. Dariusz Ożarowski)