Bajarz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – Pan Dariusz Podbereski - odchodzi na emeryturę

Data: 23-02-2024
Bajarz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – Pan Dariusz Podbereski - odchodzi na emeryturę grafika

 

Po 44 latach pracy, w tym 40 lat w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym Pan Dariusz zakomunikował, że chce odpocząć.

Od 1984 r. pracuje na rzecz parków krajobrazowych na terenie województwa pomorskiego. Od 1984 r. odpowiadał za zadania dotyczące organizacji turystyki na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, sprawnie wykorzystując ideę wędrowania i turystykę krajoznawczą w edukacji przyrodniczej dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada przy tym niesamowity dar promowania odpowiedzialnej turystyki przyrodniczej akcentując rolę człowieka w kształtowaniu walorów krajobrazowych i kulturowych.

W okresie istnienia Zarządu Parków Krajobrazowych (Wdzydzki, Kaszubski, Trójmiejski) rozwijał turystykę przyrodniczą na terenie parków. Jest współautorem koncepcji i projektu zielonej szkoły w Schodnie, funkcjonującej do dziś przy Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Opracował  i opisał przebieg pieszej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w rejonie Schodna oraz trasy rowerowej  Wdzydze Kiszewskie - Wąglikowice - Loryniec - Czarlina we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Współautor trasy wycieczki w rejonie rezerwatu „Jar Reknicy”.

Jest współautorem wielu przewodników turystyki przyrodniczej, w tym „Wędrówki przyrodnicze” część I i II, nagrodzone listem gratulacyjnym przez Gdański Oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich. W latach 90’ wspólnie z synem i przyjaciółmi wydawał kwartalnik przyrodniczy „Gawron”. „Gawron” – bezpłatny, kwartalnik o tematyce przyrodniczej i krajoznawczej wydawany był jeszcze wiele lat m.in. pod jego redakcją przez Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a potem Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.

Pod pseudonimem artystycznym „Łoś” występował w magazynie turystycznym Radia Gdańsk, audycji turystycznej „Zwiedzaj, nie śpij”, a potem przez 18 lat współprowadził program „Muzyczne wędrówki Łosia i Basiora” na antenie tego Radia. Przez 40 lat promował walory przyrodnicze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego poprzez organizację spacerów, marszów na orientację, rajdów i wycieczek, nawiązując do kultury wędrowania górskimi szlakami, piosenki turystycznej i rajdowej. Z jego inicjatywy Trójmiejski Park Krajobrazowy od wielu lat jest partnerem Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej „Bazuna”. Był np. pomysłodawcą i organizatorem imprez „Bieszczady i Beski Niski nad morzem”, ”Bieszczady w Miniaturze”, które odbyły się w 2002 r. i 2004 r. Współautor koncepcji przebiegu znakowanego szlaku rowerowego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. Przez 40 lat współpracował aktywnie z PTTK Oddziałem Regionalnym w Gdańsku, otrzymując w 2023 r.  medal Zarządu Głównego PTTK za pomoc i współpracę.

Życzymy Ci Darku zasłużonego i aktywnego odpoczynku