Akcja Karmnik 2017/2018

Data: 04-12-2017

Pierwsze obrączkowanie ptaków w ramach Akcji Karmnik 2017/2018, które zostało zorganizowane przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku wraz z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym przy współpracy z Trójmiejską Grupą OTOP.

Zainteresowanie imprezą było olbrzymie - pojawiło się kilkadziesiąt osób, w tym wielu młodych ptakolubów.

Obchody do sieci przyniosły obfite odłowy: spośród sikor łapały się bogatki, modraszki oraz sikory ubogie. W sieciach pojawiły się również wróble, których stadko regularnie przebywa w ogrodzie TPK. Udało się również zaobrączkować kowaliki, które stanowczo rzadziej łapią się w sieci przy naszym wspólnym karmniku.

Ptaki obrączkował kol. Marcin Węsiora – pracownik Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku oraz członek Trójmiejskiej Grupy OTOP. Marcin również w bardzo ciekawy sposób przedstawił osobom przybyłym na spotkanie cel, sposoby i zasady obrączkowania ptaków.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Akcji Karmnik odłowy będą prowadzone co około 2 – 3 tygodnie do końca lutego 2018 roku.

ZAPRASZAMY!

 

zainteresowanie było naprawdę duże (fot. Dariusz Ożarowski)
Marcin przy pracy (fot. Janina Woszczyńska)
rzadszy gosć - kowalik (fot. Janina Woszczyńska)
zainteresowani (fot. Dariusz Ożarowski)
odwiedziły nas również wróble (fot. Janina Woszczyńska)
Marcin edukuje (fot. Dariusz Ożarowski)