Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

Najpoważniejszymi zagrożeniami trwałości istnienia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz zachowania jego zasobów przyrodniczych i krajobrazowych są:

zrąb zupełny w oddziale 288o leśnictwa KamieńFragmentacja obszaru Parku przez inwestycje o charakterze liniowym, głównie nowe ciągi komunikacyjne (drogi, linie kolejowe, asfaltowane ścieżki rowerowe).

Nadmierne pozyskanie zasobów drewna, prowadzące do zaniku najstarszych drzewostanów, charakteryzujących się największymi wartościami przyrodniczymi.

budowa osiedla w Gdyni na styku z granicą TPKNadmierna presja inwestycyjna (głównie budowlana) na obszary bezpośrednio sąsiadujące z Parkiem oraz nieleśne enklawy w granicach Parku, co prowadzi do utraty walorów krajobrazowych Parku oraz niekorzystnych zjawisk związanych z niekontrolowaną penetracją obszaru Parku przez ludzi.

Nadmierna erozja turystyczna, zaśmiecenie terenu, zanieczyszczanie hałasem oraz światłem to zjawiska łatwe do zaobserwowania na obszarach leśnych Parku, graniczących z tak zwanym Dużym (Gdańsk, Sopot, Gdynia) i Małym Trójmiastem (Rumia, Reda, Wejherowo) oraz ciągami komunikacyjnymi przecinającymi Park.