Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

Ochrona ptaków realizowana jest na obszarze Parku na kilka sposobów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt miejsca rozrodu wybranych gatunków obejmowane są tak zwaną ochroną strefową. Obecnie na obszarze Parku wyznaczone zostały dwie takie strefy: jedna dla ochrony stanowiska rozrodu bielika i druga dla ochrony stanowiska kani rdzawej.

budka dla pliszki górskiejW celu zwiększenia liczebności rzadziej gniazdujących na terenie Parku gatunków ptaków rozwieszane są, jako zastępcze miejsca gniazdowania, specjalne budki lęgowe. W 2014 roku wywieszono cztery budki lęgowe dla pliszki górskiej, z których trzy zostały zajęte przez te ptaki już w pierwszym sezonie lęgowym. Na obszarze Parku rozwieszonych jest obecnie również 35 budek typu D (duże budki z odpowiednio dużym otworem wlotowym), z których część co roku jest wykorzystywana przez gniazdujące w Parku gągoły, siniaki i puszczyki.

 drzewo oznakowane do pozostawienia w trakcie prac rębnych

 

 

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk znakowane są również drzewa dziuplaste, których dostępność jest niezbędna do podtrzymania liczebności wielu gatunków dziuplaków, takich jak np.: pleszki, muchołówki, kowaliki czy gołębie siniaki. Drzewa te znakowane są literą „E”  i powinny pozostać na powierzchniach, na których planowane są prace rębne.

budka dla gągoła

 

 

czyszczenie budki lęgowej dla pliszki górskiej

 

 

 

wieszanie budki dla puszczyka

 

 

 

budka z wyściółką (puchem) gągoła

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 roku zrealizowano projekt "Bezpieczne miejsca lęgowe dla sóweczki i włochatki na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego". Projket ten realizowany był przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING w partnerstwie z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i we współpracy z Trójmiejską Grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Projekt sfinansowany został przez "Fundusz dla przyrody".

W ramach projektu w wytypowanych przez pracownika Parku (ornitologa) obszarach zostało rozwieszonych przeszło 30 specjalnych budek lęgowych dla naszej najmniejszej sowy, czyli sóweczki oraz rzadko gniazdującej w Parku włochatki. Miejsca te zostały wybrane pod kątem odpowiednich siedlisk, jak i planowanych prac leśnych, tak by budki w najbliższych latach nie wchodziły w konflikt z pracą leśników.

Konstrukcja budek ma zapewnić bezpieczne lokum dla ptaków. Zgodnie z opisanymi w literaturze preferencjami sóweczki, długość wlotu w budkach dla tych sów została znacznie wydłużona. Budki rozwieszone zostały po dwie w niewielkiej odległości od siebie – jedna będzie pełniła (mamy nadzieję) funkcje mieszkalne, czyli miejsce gniazdowania sów a druga funkcję spiżarni dla sowiej rodziny.

Budki są specjalnie maskowane korą, tak żeby nie stanowiły kontrastowego akcentu w środowisku i tym samym nie rzucały się w oczy ani drapieżnikom, ani człowiekowi. Prawdopodobieństwo splądrowania budek przez czworonożne drapieżniki (np. kuny leśne) zostało znacznie zredukowane poprzez montaż na pniach poniżej każdej budki specjalnych szerokich obręczy z blachy, które uniemożliwiają drapieżnikowi wspięcie się po pniu do budki.

Budki zostały rozwieszone na znacznych wysokościach i w miarę możliwości w oddaleniu od dróg leśnych, tak, aby ptaki nie były niepokojone przez ruch turystyczny lub ruch sprzętu leśnego.

Kontrolę stanu i wykorzystania budek będą prowadzili członkowie Trójmiejskiej Grupy OTOP przy współpracy z pracownikami Parku.