przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


OCHRONA CZYNNA

OCHRONA PŁAZÓW

OCHRONA PTAKÓW

OCHRONA SIEDLISK

Lista podstron:

OCHRONA PŁAZÓW

Działania prowadzone przez pracowników Parku, zmierzające do ochrony płazów skupiają się na dwóch formach działalności:

  1. ochronie czynnej, polegającej na redukcji śmiertelności płazów w trakcie ich wędrówek do i z miejsc rozrodu, powodowanej, przede wszystkim przez intensywny ruch samochodowy,
  2. edukacji, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zwiększonej śmiertelności płazów oraz potrzeby ich ochrony.
 

czytaj więcej ...

OCHRONA PTAKÓW

Ochrona ptaków realizowana jest na obszarze Parku na kilka sposobów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt miejsca rozrodu wybranych gatunków obejmowane są tak zwaną ochroną strefową. Obecnie na obszarze Parku funkcjonują dwie strefy ochronne stanowisk rozrodu bielika.  

czytaj więcej ...

OCHRONA SIEDLISK

Na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego realizowana jest ochrona czynna siedlisk łąkowych, której celem jest utrzymanie tych antropogenicznych (czyli uwarunkowanych prowadzeniem odpowiedniej gospodarki kośnej lub pastwiskowej) zbiorowisk oraz ich różnorodności florystycznej (np. bogatej flory podlegających ochronie gatunkowej storczyków) oraz faunistycznej (np. chronionych gatunków bezkręgowców, zwłaszcza owadów). W ramach tych prac corocznie lub w odstępach dwuletnich koszone są łąki w Dolinie Samborowo oraz łąki na obszarach wybranych użytków ekologicznych np. Dolina Czystej Wody, Szuwar Jeziora Wyspowskiego i Wyspowska Łąka.  

czytaj więcej ...

Copyright © , ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk