Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie

 i Trójmiejski Park Krajobrazowy zapraszają uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych

do udziału w konkursie

 

"Rezerwaty przyrody Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego"

 

CELE KONKURSU:

 • poznanie walorów przyrodniczych, chronionych na obszarze rezerwatów przyrody Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania chronionych i rzadkich gatunków grzybów, roślin i zwierząt występujących w rezerwatach Parku,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą Parku oraz wyszukiwania położenia poszczególnych rezerwatów przyrody,
 • poznanie sposobów prowadzenia ochrony czynnej roślin, zwierząt oraz zbiorowisk roślinnych na obszarze rezerwatów przyrody Parku,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.


Etap rejonowy odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie. 

 

Więcej informacji:

 

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE_RODZICA_DLA_SP8