Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

 

 

W ramach europejskiej sieci NATURA 2000 utworzono na obszarze Parku trzy obszary. Są to Pełcznica (PLH 220020), Biała (PLH 220016) oraz Bezlist koło Gniewowa (PLH220102).

Obszary te położone są w północnym kompleksie Parku w okolicach Wejherowa i Nowego Dworu Wejherowskiego.

Jezioro Wygoda w rezerwcie "Pełcznica" w obszarze Natura 2000 o tej samej nazwie

 

Podmiotem ochrony na obszarze "Pełcznica" są między innymi jeziora lobeliowe z ich specyficzną florą oraz torfowiska wysokie i przejściowe, na obszarze "Biała" przede wszystkim kwaśne i żyzne buczyny oraz zbiorowiska torfowiskowe, zaś na obszarze "Bezlist koło Gniewowa" głównym podmiotem ochrony są kwaśne i żyzne buczyny oraz populacja rzadkiego gatunku mchu -- bezlistu okrywowego (Buxbaumia viridis)

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych obszarów NATURA 2000 można znaleźć na stronach:

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/