Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

 

 

W ramach europejskiej sieci NATURA 2000 utworzono na obszarze Parku trzy obszary. Są to Pełcznica (PLH 220020), Biała (PLH 220016) oraz Bezlist koło Gniewowa (PLH220102).

Obszary te położone są w półrezerwat "Lewice" w obszarze Natura 2000 "Biała"nocnym kompleksie Parku w okolicach Wejherowa i Nowego Dworu Wejherowskiego.

Podmiotem ochrony na obszarze "Pełcznica" są, między innymi, jeziora lobeliowe z ich specyficzną florą oraz torfowiska wysokie i przejściowe. Szczegółowe informacje można znaleźć w Standardowym Formularzy Danych (SDF)  tego obszaru.

Jezioro Wygoda w rezerwcie "Pełcznica" w obszarze Natura 2000 o tej samej nazwie

Podmiotem ochrony na obszarze "Biała" są, przede wszystkim, kwaśne i żyzne buczyny oraz zbiorowiska torfowiskowe. Szczegółowe dane znajdują się w SDF-ie.

Na obszarze "Bezlist koło Gniewowa" głównym podmiotem ochrony są również kwaśne i żyzne buczyny oraz populacja rzadkiego gatunku mchu -- bezlistu okrywowego (Buxbaumia viridis). Szczegółowe dane zawarte są w SDF-ie.