Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

Kwartalnik „Gawron”

kwartalnik PZPK "Gawron"

Istnieje od 1991 roku, od stycznia 2000 roku był wydawany przez Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, od połowy 2010 roku jest wydawany przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku. Od 2014 roku wydawany wyłącznie w wersji elektronicznej.

Na jego łamach ukazują się artykuły poświęcone przyrodzie i kulturze, głównie z obszaru województwa pomorskiego. Można w nim znaleźć informacje o nowych odkryciach przyrodniczych, wartych zainteresowania roślinach i zwierzętach, dużo jest również ciekawostek ze świata przyrody. W „Gawronie” zamieszczane są także opisy miejsc godnych odwiedzenia.Całość jest bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami.

Autorami są pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, naukowcy, studenci, młodzież szkolna. Współpracujemy z autorami artykułów w całym kraju, stąd w każdym numerze znajdują się też informacje z innych regionów.

 

„Gawron” kierowany jest głównie do młodzieży ze szkół województwa pomorskiego, stałymi czytelnikami są również nauczyciele, turyści i miłośnicy przyrody. Dociera on także do bibliotek szkolnych i publicznych.

KWARTALNIK "GAWRON” JEST WYDAWNICTWEM BEZPŁATNYM

KWARTALNIK "GAWRON" DO POBRANIA - lata 2011 - 2014

KWARTALNIK "GAWRON" DO POBRANIA - lata 2015 - 2016

 

Inne wydawnictwa TPK:

Książki

„Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym - przewodnik”

 

Książka zawiera 10 tras wycieczek przyrodniczo-kulturowych po terenie TPK. Do każdej ścieżki dołączona jest mapka z naniesioną trasą, całość jest bogato ilustrowana zdjęciami.

Wśród proponowanych tras znajduje się, między innymi, przeszło 40 - kilometrowa trasa rowerowa Wejherowo - Gdynia oraz ścieżka przyrodnicza TPK w Dolinie Samborowo.

Książka stanowi jednocześnie pomoc dla nauczycieli w prowadzeniu zajęć terenowych z młodzieżą na obszarze Parku.

 

 

 

„Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym „Dolina Radości” - przewodnik"

 

Na 32 stronach tej publikacji omówiono szeroko najcenniejsze walory przyrodnicze oraz kulturowe obszaru Doliny Radości i okolic. Zwiedzanie ułatwia wyznaczona ścieżka przyrodnicza, będącą integralną częścią opisanych w książce wariantów wędrówki.

Do wydawnictwa dołączona jest mapka przedstawiająca przebieg trasy wędrówki.

 

 

 

 

 

"Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym „Wejherowo - Rumia” - przewodnik"

 

Na 32 stronach tej publikacji przedstawiono proponowaną trasę wędrówki Wejherowo - Rumia. Ścieżka rozpoczyna się przy Pałacu Przebendowskich w Wejherowie, dalej przebiega doliną Cedronu do planowanego rezerwatu "Nadrzeczne", przechodzi przez Młynki, Wyspowo, Zbychowo, Reszki i dociera do planowanego rezerwatu "Dolina Zagórskiej Strugi"; stąd udajemy sie do Rumi.

Do wydawnictwa dołączona jest mapka przedstawiająca przebieg trasy wędrówki.

 

 

 

 

„Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym - przewodnik”

 

Na 32 stronach tej publikacji omówiono 5 interesujących tras wycieczek przyrodniczych (dwie z nich przedstawiają również wartości kulturowe) w północnym kompleksie Parku. Przebieg każdej z proponowanych tras został dokładnie opisany, wzbogacony licznymi zdjęciami oraz przedstawiony na załączonych mapkach.

 

 

 

 

 

„Szlak Królewski w Lasach Oliwskich – przewodnik turystyczny"

 

Autor książki – p. Marcin S. Wilga w sposób interesujący i dogłębny opisał walory przyrodnicze i kulturowe Szlaku Królewskiego (dawniej Drogi Prezydenckiej – niem. Präsidentenweg). Każdy etap szlaku przedstawiony został na mapce, tak więc nie sposób zabłądzić.

Do książki załączono również wykaz pomników przyrody w rejonach Szlaku Królewskiego oraz wykaz gatunków i odmian dendroflory na terenie Politechniki Gdańskiej.

 

 

 

 

Foldery

Rezerwaty przyrody TPK

Folder zawiera krótką informację o parku, rezerwatach przyrody oraz opis siedmiu rezerwatów.

Całość ilustrowana zdjęciami.

Pomniki przyrody TPK

Folder zawiera krótką informację o pomnikach przyrody oraz opisy wybranych pomnikowych drzew i głazów na terenie parku.

Całość ilustrowana zdjęciami.

Grzyby TPK

Folder zawiera informacje ogólne o grzybach oraz ich roli w przyrodzie parku.

Całość ilustrowana zdjęciami.

Ptaki TPK

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach ptaków.

Całość ilustrowana zdjęciami.

Ścieżka przyrodnicza „Dolina Samborowo”

Folder zawiera krótki opis trasy ścieżki na której wyznaczono dziesięć przystanków, oraz mapkę i szkic dojścia.

Płazy TPK

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach płazów.

Całość ilustrowana zdjęciami.

Zaprzyjaźnij sie z płazami

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach płazów i ich biologii, skierowane do najmłodzych przyrodników..

Całość ilustrowana zdjęciami i rysunkami.

 

Wydawnictwa, które powstały przy współpracy z Zarządem:

Mapy

Mapa Trójmiejski Park Krajobrazowy – część południowa w skali 1: 22500

Mapa Trójmiejski Park Krajobrazowy – część północna w skali 1: 25000

Mapa Trójmiejski Park Krajobrazowy w skali 1: 30000

Mapa Nadleśnictwo Gdańsk w skali 1: 40000

Wydawca: EKOKAPIO Gdańsk tel.552 49 12

Książki

Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Część I - ścieżka w Dolinie Samborowo

Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Część II - ścieżka w Dolinie Samborowo-fauna, ścieżka w Dolinie Radości

Wydawca: Wydawnictwo Gdańskie tel. 305 80 53

Foldery

Nad Zagórską Strugą

Między Rumią a Wejherowem

Nad wejherowskie leśne oczka

Wydawca: PTTK ( OR-ROP ) Gdańsk tel. 301 14 88