przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


PYTANIA KONKURSOWE

Konkurs "Chronimy przyrodę w Lasach Oliwskich (TPK) – rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne i pomniki przyrody” - 2016

TEST 

KLUCZ DO TESTU

PYTANIA USTNE

 

Konkurs "Fauna i jej ochrona w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym" - 2017

TEST 

KLUCZ DO TESTU

PYTANIA USTNE

 

Konkurs "Flora i jej ochrona w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym" - 2018

TEST 

KLUCZ DO TESTU

PYTANIA USTNE

 

 

Konkurs "Chronimy wartości przyrodnicze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego" - 2019

TEST 

KLUCZ DO TESTU

PYTANIA USTNE


Copyright © , ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk