Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

Czarnota P. Porosty z rodzaju Micarea Fr. na Pomorzu Gdańskim. Acta Botanica Cassubica 5 (2005): 77-94.

Czarnota P., Kukwa M. Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland. I. The genus Absconditella. Folia Cryptog. Estonica, Fasc. 44 (2008): 1–7.

Fałtynowicz W., Tobolewski Z.  The lichenized Ascomycotina (Ascomycetes lichenisati) of the Kashuby Lake District in Northern Poland - Porosty (Ascomycetes lichenisati) Pojezierza Kszubskiego w północnej Polsce. Fragmenta Floristica Et Geobotanica. Ann. XXXIV, Pars 3-4, 1989. Ossolineum.

Fałtynowicz W., Izydorek I., Budzbon E. The lichen flora as bioindicator of air pollutions of Gdańsk, Sopot and Gdynia. [Porosty Gdańska, Sopotu i Gdyni jako wskaźniki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.] Monographiae Botanicae 73 (1991): 1-52.

Fałtynowicz W. Porosty głazów narzutowych Parków Krajobrazowych Trójmiejskiego i Kaszubskiego. Monographiae Botanicae 81 (1997): 1-54.

Fałtynowicz W., Marcinkowska E., Rutkowski P. Porosty rezerwatu „Dolina Zagórskiej Strugi” koło Rumii na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Botanica Cassubica 1 (2000): 119-126.

Kowalewska A., Kukwa M., Jando K. Nowe stanowiska rzadkich gatunków porostów w regionie gdańskim. Acta Botanica Cassubica 1 (2000): 127-134.

Kowalewska A., Kukwa M. Preliminary studies of the Cladonia chlorophaea group (Cladoniaceae, Ascomycota lichenisati) in Northern Poland. Botanica Lithuanica 9, 2 (2003): 135-143.

Kukwa M. Porosty z rodzajów Lepraria Ach. i Leproloma Nyl. ex Cromb. w regionie gdańskim. Acta Botanica Cassubica 2 (2001): 123-132.

Kukwa M. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów na Pomorzu Gdańskim. Część I. Acta Botanica Cassubica 5 (2005): 95-111.

Kukwa M. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów na Pomorzu Gdańskim. Część II. Sorediowane i izydiowane porosty skorupiaste. Acta Botanica Cassubica 5 (2005): 113-125.

Kukwa M. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów na Pomorzu Gdańskim. Część III. Acta Botanica Cassubica 6 [2006(2007)]: 141-152.

Kukwa M., Zduńczyk A. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów z Pomorza Gdańskiego i terenów przyległych. Acta Botanica Cassubica 10 (2011): 59-73.

Kukwa M., Jabłońska A. New records of two crustose sorediate lichens from central Europe. Mycotaxon 107 (2009): 375-381.

Rutkowski P., Kukwa M. Materiały do znajomości flory epifitycznych porostów dębów i buków w północnej Polsce. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika, 49 (2000): 207-215.

Wilga M. S., Taryma S. Badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza na obszarze Politechniki Gdańskiej na podstawie obserwacji porostów. Przegląd Przyrodniczy XVI, 3-4 (2005): 9-15.