Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

Buliński M., Fałtynowicz W., Wilga M. S. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym cz. I. Wydawnictwo Gdańskie. 1998.

Błażuk J., Buliński M., Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Sikora A., Wilga M. S. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym cz. II. Wydawnictwo Gdańskie. 1999.

Garbalewski A., Ożarowski D., Podbereski D. Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Wydawnictwo EKO - KAPIO. 2007. Gdańsk.

Garbalewski A., Kmiecik J., Ożarowski D. Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym – Dolina Radości. Wydawnictwo EKO - KAPIO. 2005. Gdańsk.

Garbalewski A., Kmiecik J., Ożarowski D. Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym Wejherowo – Rumia. Wydawnictwo EKO - KAPIO 2007. Gdańsk.

Golędzinowska A. Diagnoza obszaru lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz z rekomendacjami w kontekście równoważenia funkcji przyrodniczej, gospodarczej i turystyczno-rekreacyjnej. PBPR 2018. Gdańsk. 

Kobiela A. M. Głazy narzutowe w południowej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Praca magisterska wykonana w Katedrze Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Uniwersytetu Gdańskiego. 2008. Gdańsk.

Malak M. Stan obecny i ograniczenia rozwoju turystyki w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Geografii Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2009. Kraków.

Malek B. M. Stan i ocena zagrożenia środowiska Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na podstawie wybranych parametrów. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Oceanografii Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego. 2006. Gdynia.

Podbereski D., Wilga M. S. Wędrówki Przyrodnicze cz. I. Wydawnictwo Gdańskie. 1995.

Podbereski D., Wilga M. S. Wędrówki Przyrodnicze cz. II. Wydawnictwo Gdańskie. 1996.

Połoński P., Świergocka M. Zagospodarowanie i ochrona składowiska komunalnego Łężyce a ochrona Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przegląd Przyrodniczy XVIII, 3 (1997): 133-140. Świebodzin

Przwoźniak M (red.). Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Tom VI. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Przyroda - Kultura - Krajobraz. Wydawnictwo Gdańskie. 2001.

Rąkowski G. Parki Krajobrazowe w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska. 2002. Warszawa.

Wilga M.S. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Wydawnictwo Gdańskie. 1998.

Ważyński B. Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. 1997.

Wojewódzka I. Walory turystyczne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Praca magisterska wykonana na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Instytutu Geografii Akademii Pomorskiej w Słupsku. 2008. Słupsk.

Zieliński S. (red.). Badania naukowe w parkach krajobrazowych. Materiały sesji "Badania naukowe w parkach krajobrazowych". 1996. Zarząd Parków Krajobrazowych w Gdańsku.