Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

Drozdowicz A., Wilga M. S. Przyczynek do poznania śluzowców (Myxomycetes) Lasów Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegląd Przyrodniczy XIII, 1-2 (2002): 59-70.

Wilga M. S. Stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w Lasach Oliwskich. Chrońmy Przyrode Ojczystą  , 4 (1993): 90-94.

Wilga M. S. Grzyby z rodziny sromotnikowatych (Phallaceae) w Lasach Oliwskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 50, 5 (1994): 34–42.

Wilga M. S. Stanowiska czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea w Lasach Oliwskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 51, 5 (1995): 99-102.

Wilga M. S. Rzadkie gatunki wielkoowocnikowych grzybów - macromycetes w rejonie Gdańska (Lasy Oliwskie).  Chrońmy Przyrodę Ojczystą 52, 6 (1996): 66-78.

Wilga M. S. Stanowisko soplówki gałęzistej Hericium clathroides w rejonie Gdańska - Oliwy.  Chrońmy Przyrode Ojczystą 53, 5 (1997): 108-111.

Wilga M. S. Kolejne stanowisko czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56, 2 (2000): 99-101.

Wilga M. S. Grzyby makroskopowe (Macromycetes) występujące na obszarze Gdańska. Acta Botanica Cassubica 1 (2000): 105-111.

Wilga M. S. Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Acta Botanica Cassubica 1 (2000): 113-118.

Wilga M. S. Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces floccus (Vahl. in Dan. ex Fr.) P. Karst. w regionie gdańskim (północna Polska). Acta Botanica Cassubica 2 (2001): 149-152.

Wilga M. S. Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich. Acta Botanica Cassubica 3 (2002): 117-122.

Wilga M. S. Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. (Morchellaceae) w Gdańsku. Acta Botanica Cassubica 3 (2002): 123-126.

Wilga M. S. Stanowiska czarki szkarłatnej w okolicy Gdańska – Oliwy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58, 6 (2002): 95-99.

Wilga M. S. Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59, 4 (2003): 99-102.

Wilga M. S. Stanowiska Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. (Basidiomycota) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Botanicfa cassubica 4 (2004): 225-227.

Wilga M. S. Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie). Przegląd Przyrodniczy XV, 1-2 (2004): 3-17.

Wilga M. S. Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie). Przegląd Przyrodniczy XV, 3-4 (2004): 3-18.

Wilga M. S. Maczużnik nasięźrzałowy Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb.: Fr.) Link w okolicy Gdańska (województwo pomorskie).  Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60, 5 (2004): 98-100.

Wilga M. S. Grzybołubka lepka Asterophora parasitica (Pers.: Fr.) Singer w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegląd Przyrodniczy XVI, 3-4 (2005): 161-164.

Wilga M. S. Stanowisko Plerocybella porrigens (Pers.: Fr.) Singer (macromycetes) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (województwo pomorskie). Acta Botanica Cassubica 5 (2005): 179-182.

Wilga M. S. Muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon w Gdańsku.  Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61, 5 (2005): 93-99.

Wilga M. S. Wstępny wykaz gatunków macromycetes na obszarze rezerwatu przyrody "Wąwóz Huzarów" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Botanica Cassubica 5 (2005): 183-186.

Wilga M. S. Stanowisko Pleurocybella porrigens (Pers.: Fr.) Singer (macromycetes) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (województwo pomorskie). Acta Botanica Cassubica 5 (2005): 179-182.

Wilga M. S. Wieloletnie obserwacje soplówki jeżowatej Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers. (macromycetes) na stanowisku w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegląd Przyrodniczy XVII, 1-2 (2006): 19-24.

Wilga M. S. Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Dolinie Samborowo w Lasach Oliwskich (Pomorze Gdańskie). Przegląd Przyrodniczy XVII, 1-2 (2006): 13-18.

Wilga M. S. Nowe stanowisko naziemków białawego Albatrellus ovinus, zielonawego A. cristatus i ceglastego A. confluens (macromycetes) w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64, 1 (2008): 96-102.

Wilga M. S. Antrakofilne gatunki macromycetes w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegląd Przyrodniczy XIX, 3-4 (2008): 121-130.

Wilga M. S. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w rejonie Gdańska-Oliwy - nowe stanowiska. Przegląd Przyrodniczy XIX, 3-4 (2008): 109-120.

Wilga M. S. Rycerzyk  oliwkowożółty Tricholomopsis decora (Fr.: Fr.) Singer - rzadki grzyb w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65, 4 (2009): 311-131.

Wilga M. S. Interesujące wiosenne grzyby lasów Oliwskich. Gawron 4, 53 (2009): 26-33.

Wilga M. S. Nowe stanowiska suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link w okolicy Samborowa (Trójmiejski Park Krajobrayowz). Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 54-59.

Wilga M. S. Nowe stanowiska maczużnika bojowego Cordyceps militaris (L.) Link w Gdańsku i jego okolicach. Przegląd Przyrodniczy XXI, 4 (2010): 11-15.

Wilga M. S. Stanowisko rzadkiego grzyba - gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex w Dolinie Zajęczej (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67, 1 (2011): 92-95.

Wilga M. S., Zieliński S. Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus na Pojezierzu Kaszubskim oraz ochrona gatunku w regionie gdańskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54, 5 (1998): 78-82.

Wilga M. S., Ciechanowski M. Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63, 6 (2007): 82–101.

Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M., Chojnacki W. Grzyb Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) w rejonie Gdańska na tle jego rozmieszczenia w Polsce. Przegląd Przyrodniczy XXI, 4 (2010): 23-28.