Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

Bloch-Orłowska J. Carex pauciflora Lightf. na Pomorzu. Acta Botanica Cassubica 5 (2005): 71-76.

Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K., Olszewski T. S., Ciechanowicz W. Koncepcja powstającego Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”, jej wstępna realizacja oraz walor edukacyjny obiektu. Acta Botanica Cassubica 10 (2011): 35-49.

Buliński M. Stanowisko żebrowca górskiego Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. w Dolinie Radości. Manuskrypt. 1995. Gdańsk.

Buliński M. Zestawienie stanowisk rzadkich gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego podczas badań w latach 1980 - 1994. Manuskrypt. 1995. Gdańsk.

Buliński M. Wykaz stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego podczas badań terenowych w roku 1995. Manuskrypt. 1995. Gdańsk.

Buliński M. Występowanie Carex brizoides L. w Lasach Oliwskich w Gdańsku.  Acta Botanica Cassubica 1 (2000): 83-85.

Doborzyńska A., Budyś A. Nowe stanowisko Epipogium aphyllum Sw. w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Botanica Cassubica 2 (2001): 89-92.

Gołębiewska J., Zarzycka M. Szata roślinna planowanych użytków ekologicznych "Końskie Łąki" i "Zarosłe Łąki" (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Praca dyplomowa wykonana w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego (2018): 1-78.

Hajek B. Rozmieszczenie oraz udział Andreaea rupestris Hedw. we florze mchów głazów narzutowych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Polska północna). W: Klainschmidt L., Krupa M, Krupa R. (red.),. XXXIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. 2004. Olsztyn, s. 38-39.

Hajek B. Udział Paraleucobryum longifolium w brioflorze głazów narzutowych w lasach okolic Trójmiasta (N Polska). W: Kukwa M. (red.), Materiały VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 2005. Gdańsk, s. 9-16.

Hajek B. Nowe stanowiska mchu Buckiella undulata (Hedw.) Ireland w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Polska północno - zachodnia). Acta Botanica Cassubica 5 (2005): 163-166.

Hajek B. Struktura warstwy mszystej na pomnikowych głazach narzutowych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego (2007): 1-100.

Hajek B. Rozmieszczenie, wymagania środowiskowe oraz fenologia rzadkiego mchu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.  Acta Botanica Cassubica 7-9 (2010): 161-175.

Hajek B. Wpływ gospodarki leśnej na różnorodność i strukturę brioflory buczyn Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody. 2010. Gdańsk.

Jagiełło M., Szlachetko D. Nowe i rzadkie gatunki storczyków w północnej Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego 10 (1993): 61-66.

Kuczyńska A. Szata roślinna nieleśnego obszaru Doliny Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Praca dyplomowa wykonana na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego (2016): 1-51.

Markowski R., Szlachetko D. Materiały do flory regionu gdańskiego. Cz I. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego 10 (1993).

Mąkosa K. Typy siedlisk w lasach Trójmiasta. Sylwan 137, 10 (1993): 97-107.

Minasiewicz J., Tukałło P., Trzepanowska K. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó w regionie gdańskim - zmienność morfologiczna i genetyczna populacji oraz stan zachowania stanowisk. Acta Botanica Cassubica 4 (2004): 139-160. 

Nowakowski S. Flora roślin naczyniowych użytku ekologicznego „Salwinia w Owczarni” (Gdańsk). – Acta Bot. Cassubica. 10 (2011): 51-58.

Szlachetko D. Storczykowate Orchidaceae we wschodniej części Pobrzeża Kaszubskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego 8 (1987): 99-132.

Święczkowska E. Rozmieszczenie Rzędu Orchidales w regionie gdańskim. Praca magisterska wykonana w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. 2010. Gdańsk. 

Święczkowska E. Masowy pojaw Epigogium aphyllum Sw. na stanowisku w sąsiedztwie Cementowni Wejherowo w świetle dotychczasowych notowań na Pomorzu Gdańskim. Acta Botanica Cassubica 7-9 (2010): 177-187.

Wilga M. S. Stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica  w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54, 5 (1998): 91-94.

Wilga M. S. Stoplamek zaniedbany Dactylorhiza praetermissa (Druce) SOO (Orchidaceae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (TPK) i problemy ochrony jego stanowisk. Przegląd Przyrodniczy XIII, 1-2 (2002): 53-58.

Włodarczyk Ł. Dynamika populacji Salvinia natans (L.) All. w Gdańsku Owczarni. Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego. 2008. Gdańsk.

Zarzycka M., Zarzycki W. Pierwsze notowanie rdestu wielokłosowego Polygonum polystachyum (Polygonaceae) na Pomorzu Gdańskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (5) (2018): 395-400.