Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

Ciechanowski M. Materiały do fauny i ekologii nietoperzy (Chiroptera) parków krajobrazowych Kaszubskiego i Trójmiejskiego, oraz ich otuliny. Manuskrypt. (1998). Gdańsk.

Jarzembowski T., Stępniewska A. Nietoperze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Nietoperze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W: B. W. Wołoszyn (red.). Aktualne problemy ochrony nietoperzy w Polsce. Centrum Informacji Chiropterologicznej. Kraków (1996): 69-77.

Merta J. Skład gatunkowy, rozmieszczenie i preferencje siedliskowe nietoperzy (Chiroptera) Lasów Oliwskich. Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. (2011). Gdańsk.