Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

Ciechanowski M., Garbalewski A., Krzysztof J. K., Ożarowski D. Waloryzacja faunistyczna wybranych dolin Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przegląd Przyrodniczy XII, 1-2 (2001): 69-91. Świebodzin.

Jakubas D., Ożarowski D. Awifauna Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przegląd Przyrodniczy VIII, 3 (1997): 117-121. Świebodzin.

Jakubas D. Analiza jakościowa i ilościowa awifauny rezerwatu "Kacze Łęgi". Przegląd Przyrodniczy XIV, 1-2 (2003): 113-119. Świebodzin.

Misztal M. Pasożyty wewnętrzne wybranych ptaków z Trójmiasta. Praca magisterska wykonana w Katedrze Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Gdańskiego. 2004. Gdynia.

Ożarowski D. Ptaki zbiorników wodnych oraz terenów przyległych na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przegląd Przyrodniczy XV, 3-4 (2004): 75-82. Świebodzin.

Sikora A. Gnieżdżenie się pliszki górskiej (Motacilla cinerea)w północno - wschodniej Polsce. Notatki Ornitologiczne 1992, 33, 1-2.

Sikora A. Inwentaryzacja stanowisk sowy włochatki Aegolius funereus w Lasach Mirachowskich i w północno - zachodniej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zagrożenia i propozycje ochrony. Manuskrypt. 1997. Gdańsk.

Sikora A., Kotlarz B., Bela G., Jędro G.  Występowanie sóweczki Glaucidium passerinum na Pomorzu i metody jej wykrywania.  Ptaki Pomorza 2 (2011): 17-33. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze.

Sikora A., Neubauer G. Ocena zagęszczenia i liczebności muchołówki małej Ficedula parva w lasach trójmiejskich z wykorzystaniem powtarzanych nasłuchów z punktów. Ornis Polonica 57 (2016): 169-186

Sobańska E. Ochrona i występowanie wybranych gatunków ptaków na terenie Lasów Oliwskich. Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego. 2010. Gdynia.