przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


PŁAZY I GADY

Błażuk J. Śmiertelność płazów na drogach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i w jego bezpośrednim otoczeniu. Manuskrypt dla TPK (2009). Gdańsk.

Błażuk J. Śmiertelność płazów na drogach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i w jego otoczeniu. Słupskie Prace Biologiczne 7 (2010): 29-50. Słupsk.

Janowski P. Inwentaryzacja stanowisk rozrodu traszki grzebieniastej Triturus cristatus na obszarze południowego kompleksu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz zalecenia ochronne dla poszczególnych stanowisk. Manuskrypt dla TPK (2016). Gdańsk.

Janowski P. Inwentaryzacja herpetologiczna występowania gadów na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Manuskrypt dla TPK (2018). Gdańsk.

 


Copyright © , ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk