Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

Błażuk J. Śmiertelność płazów na drogach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i w jego bezpośrednim otoczeniu. Manuskrypt dla TPK (2009). Gdańsk.

Błażuk J. Śmiertelność płazów na drogach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i w jego otoczeniu. Słupskie Prace Biologiczne 7 (2010): 29-50. Słupsk.

Janowski P. Inwentaryzacja stanowisk rozrodu traszki grzebieniastej Triturus cristatus na obszarze południowego kompleksu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz zalecenia ochronne dla poszczególnych stanowisk. Manuskrypt dla TPK (2016). Gdańsk.

Janowski P. Inwentaryzacja herpetologiczna występowania gadów na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Manuskrypt dla TPK (2018). Gdańsk.