przejdź do wersji normalnej (graficznej) | Trójmiejski Park Krajobrazowy


Menu


Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

 

Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie zapraszają uczniów klas IV – VII szkół podstawowych województwa pomorskiego do udziału w konkursie pod tytułem "Flora i jej ochrona w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym".

Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom walorów przyrodniczych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, sposobów prowadzenia ochrony czynnej roślin na obszarze Parku oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania chronionych gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych występujących na obszarze Parku.

Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach:

Etap I – eliminacje szkolne (do 30 marca 2017 r.).

Etap II – eliminacje rejonowe (19 kwietnia 2017 r.).

Zakres materiału:

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w REGULAMINIE.

 


Copyright © Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, oddział: Trójmiejski Park Krajobrazowy, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk