Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

 

Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie zapraszają uczniów klas IV – VII szkół podstawowych województwa pomorskiego do udziału w konkursie pod tytułem "Flora i jej ochrona w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym".

Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom walorów przyrodniczych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, sposobów prowadzenia ochrony czynnej roślin na obszarze Parku oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania chronionych gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych występujących na obszarze Parku.

Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach:

Etap I – eliminacje szkolne (do 30 marca 2017 r.).

Etap II – eliminacje rejonowe (19 kwietnia 2017 r.).

Zakres materiału:

  • flora i zbiorowiska roślinne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,

  • najciekawsze zbiorowiska roślinne i gatunki flory występujące w Parku,

  • gatunki roślin spotykane w rezerwatach przyrody oraz użytkach ekologicznych w TPK,

  • chronione gatunki roślin występujących na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (umiejętność rozpoznawania gatunków na zdjęciach),

  • gatunki roślin (drzew) chronione jako pomniki przyrody,

  • czynna ochrona zbiorowisk roślinnych i poszczególnych gatunków roślin realizowana przez pracowników Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w REGULAMINIE.

 

rozdanie nagród w 2009 roku (fot. Dariusz Ożarowski)
2010 rok - konkurs połączony z obchodami Dnia Ziemi (fot. Dariusz Ożarowski)
zmagania uczestników w 2013 roku (fot. Dariusz Ożarowski)
rozpoczęcie konkursu w 2015 roku (fot. Dariusz Ożarowski)